Bc. Jan Kasal

Diplomová práce

Pozastavení činnosti a rozpuštění politické strany v České republice

Suspension of Activities and Dissolution of a Political Party in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. zákazů politických stran v České republice. Její součástí je ústavní a politologické vymezení pojmu politické strany, právní a politologická analýza možností a důvodů, pro které může stát do jejich činnosti zasahovat. Práce kromě současné české úpravy a aplikační praxe mapuje i aplikační praxi a právní úpravu československé první republiky jako státu, který …více
Anotace:
tického směřovaní politických stran, když sankce za takové směřování bude hrozit vždy nehledě na dalších konkrétní okolnosti. Tam, kde bude ohrožení demokracie mlhavější a univerzální kritéria hůře aplikovatelná, zdá se být užitečné zasahovat až z titulu bezprostředně hrozícího nebezpečí, tak jak případně vyplyne ze všech okolností konkrétního případu.
Abstract:
The graduation thesis deals with the issue of so called prohibition of political parties in Czech Republic. The parts of it are determination of the concept of political party from the constitutional point of view, from the point of view of political science and the legal and political analysis of the opportunities and reasons for which the state can interfere in the activities thereof. Apart from …více
Abstract:
of the fact if we are able to anticipate or to prove the imminent risk in that specific case. In that way we will both eliminate the danger that we underestimate the immediacy of risk to democracy in the specific case and we will simultaneously increase motivation to abandon the undemocratic orientation of political parties when the sanctions for such orientation will always impend without regards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo