Mgr. Péter Mezőszállási

Bachelor's thesis

Využití Ramanovské spektroskopie pro detekci fází SiO2

Application of Raman spectroscopy for detection of SiO2 phases
Abstract:
In this thesis I focus on the analysis of SiO2 minerals with the help of Raman spectroscopy. In the first part of the thesis are summarised the main literal about the various modifications of SiO2 minerals, and about the Raman spectroscopy. In the second part are provided the results of the analyses, their interpretation and discussion. 6 samples were chosen for my thesis: 1. crystal of quartz from …more
Abstract:
V této bakalářské práci se věnují analýze SiO2 minerálů pomocou Ramanovské spektroskopie. V první části práce jsou shrnuté hlavní literální informace o různých modifikacích SiO2 minerálů, a o Ramanovké spektroskopii. V druhé části jsou uvedené výsledky analýz, jejich interpretace a diskuse. Pro moji práci byli vybrané 6 vzorků: 1. kryšťál křemene z lokality Korálové jámy u Žulové, 2. geoda z lokality …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geology / Geology