Lada PITROVÁ

Bakalářská práce

Alternativní pedagogické směry - alternativní školy

Alternative educational trends - alternative schools
Anotace:
Alternativní pedagogické směry - alternativní školy. Tato bakalářská práce objasňuje pojem alternativní škola, obsahuje výčet a specifikaci jednotlivých klasických reformních škol. Práce se věnuje alternativním školám v České republice zejména alternativním školám v Brně. Součástí práce je výzkum zaměřený na sociální klima školní třídy s tradičním přístupem k výchovně - vzdělávacímu procesu a s alternativním …více
Abstract:
Alternative educational trends - alternative schools. This bachelor thesis clarifies the term of alternative schools and includes list of classic reform schools with their specification. Thesis is devoted to alternative schools in the Czech Republic, especially alternative schools in Brno. An important part of this thesis is research of social climate in classes with a traditional approach to educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PITROVÁ, Lada. Alternativní pedagogické směry - alternativní školy. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe