Bc. et Bc. Dominika Bartošová

Master's thesis

Sémantika českých názvů pece, pečení a pečených kulinářských výrobků

The semantics of the Czech names of ovens, baking and baked culinary products
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá, jak už vyplývá z jejího názvu, sémantickou motivací českých názvů pece, pojmenování jejich částí, motivací vzniku pojmenování činitelských jmen s pečením spojených a názvů pečených kulinářských výrobků. Ve stěžejní, jazykové, části je zpracováno 27 hesel. Ta jsou stručně charakterizována, následně je zpracován jejich jazykový vývoj od dob staré češtiny po současnost …more
Abstract:
This master's thesis deals with semantic motivation of Czech designations of furnace, naming its parts and also motivation of formation of nomina agentis associated with baking and names of culinary baked products. Key part of this thesis (the linguistic one) contains 27 entries. I briefly described these, then I introduced its language development since the Old Czech to present. Considerable space …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta