Theses 

Komplexní ošetřovatelská péče o seniora s Diabetes Mellitus 2. typu. – Michaela HOLIŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela HOLIŠOVÁ

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o seniora s Diabetes Mellitus 2. typu.

Complex nursing care for the elderly with Type 2 Diabetes Mellitus.

Anotace: V bakalářské práci jsme se pokusili podrobněji seznámit s problematikou Diabetes Mellitus 2.typu ve stáří. U vybraného hospitalizovaného pacienta na základě ošetřovatelských diagnóz, jsem vytvořila plán komplexní ošetřovatelské péče. V teoretické časti této práce, jsem popsala základní informace o onemocnění Diabetes Mellitus, základní vyšetřovací metody, léčbu, příčinu onemocnění, klinické příznaky, komplikace. V této části jsou obsaženy informace a specifika diabetu u seniorů. Praktická část mé práce se věnuje. Praktická část práce věnuje pozornost ošetřovatelské péči o pacienta/klienta s onemocněním diabetes mellitus v seniorském věku. Popisuje specifické ošetřovatelské problémy spojené s ošetřovatelskou péčí v jednotlivých oblastech života s využitím koncepčního modelu Marjory Gordon.

Abstract: In the bachelor thesis we tried to get acquainted with the problems of Diabetes Mellitus of the second age in old age. In the selected hospitalized patient, based on nursing diagnoses, I have developed a comprehensive nursing care plan. In the theoretical part of this work, I described basic information about Diabetes Mellitus, basic investigation methods, treatment, cause of illness, clinical symptoms, complications. This section contains information and specifics of diabetes in seniors. The practical part of my work is dedicated. The practical part focuses on nursing care of a patient / client with diabetes mellitus in seniors age. Describes specific nursing problems associated with nursing care in individual areas of life using Marjory Gordon's conceptual model.

Klíčová slova: Diabetes mellitus, hypoglykémie, hyperglykémie, inzulín, senior, ošetřovatelský proces

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daša Maniaková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=179908 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

HOLIŠOVÁ, Michaela. Komplexní ošetřovatelská péče o seniora s Diabetes Mellitus 2. typu.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz