Bc. Kristýna Veselá

Diplomová práce

Udržitelný cestovní ruch

Sustainable tourism
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá udržitelností rozvoje cestovní ruchu, která je rozdělena do tří pilířů dle dopadů cestovního ruchu na environmentální, ekonomické a sociokulturní prostředí. Konkrétní dopady pak analyzuji na destinacích. Pro tuto práci jsem si vybrala takové destinace, které jsou cestovním ruchem nejvíce zasaženy. Zaměřila jsem se tedy na destinace tzv. 3S – sun, sea, sand, jako jsou …více
Abstract:
This thesis deals with the sustainability of tourism development which is divided into three pillars, according to the impact of tourism on environmental, economic and socio-cultural area. Then I have analysed the specific impacts of the each mentioned destinations. I have chosen the destinations which are the most affected by the tourism industry. So I have focused on destinations known as 3S – sun …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/cx9j1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze