Aliaksandra Maleikovich

Bakalářská práce

Ekonomické a sociokulturní dopady budování nákupních center v historických jádrech měst

Economic and socio-cultural implications of developing shopping centers in the historical centers
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadů budování velkých nákupních center v historických jádrech měst Minsk a Praha s cílem nalézt existující problémy a navrhnout jejich řešení. Práce obsahuje dvě části. První část je teoretická, kde za pomoci odborných zdrojů budou zpracované teoretické poznatky, které slouží jako podklad pro zpracování části praktické. Druhá část je praktická, v ní jsou …více
Abstract:
The subject of this bachelor work is to analyze the impact of building large shopping centers in the historic core of the cities of Minsk and Prague, as well as to identify the existing problems and to design solutions. The work consists of two parts: the first part is a theoretical one, where theoretical knowledge, serving as a background for the practical part, will be processed with the help of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Milan Lindner
  • Oponent: Vojtěch Kouba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51641