Lenka BÁRTOVÁ

Bakalářská práce

Některé projevy sociální patologie u dětí a mládeže a možnosti jejich prevence z pohledu pedagoga volného času

Some of the manifestations of social pathology on children and juvenils and chances of prevention from the view of leisure time pedagogue
Anotace:
Práce se zabývá problematikou sociální patologie v souvislosti s významem volného času u dětí a mládeže. V teoretické části se zabývá charakteristikou volného času a sociálně patologických jevů, vybranými projevy sociální patologie a možnostmi jejich prevence. V praktické části jsou zkoumány názory studentů a pedagogických pracovníků na problematiku sociální patologie a volného času. Výzkum se také …více
Abstract:
The thesis deals with problems of social pathology in context of importance of leisure time on children and juvenils. The work attends to characterization of leisure time and the social pathologic phenomena, to the chosen demonstrate of social pathology and chances of prevention in the teoretical part. Practical part inquire into student´s and the pedagogical personnel´s ideas of problems of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2008
Zveřejnit od: 21. 3. 2008
Identifikátor: 9491

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 4. 2008
 • Vedoucí: Mgr. Miroslav Procházka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTOVÁ, Lenka. Některé projevy sociální patologie u dětí a mládeže a možnosti jejich prevence z pohledu pedagoga volného času. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 03. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 3. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zjtusn zjtusn/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.