Nikola Šnajdrová

Bakalářská práce

Šikana a jiné formy násilného chování z pohledu dětí a jejich rodičů

Bullying and Other Forms of Violent Behavior from the Point of View of Children and Their Parents
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá šikanou a jinými formami násilného chování z pohledu dětí a jejich rodičů na druhém stupni základní školy. Výzkum byl prováděn na jedné nejmenované vesnické základní škole. Výsledky dotazníkového šetření a jeho zhodnocení jsou uvedeny v praktické části této práce. V teoretické části jsou pro lepší pochopení vysvětleny pojmy jako je agrese, šikana a kyberšikana. Dále …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with bullying and other forms of violent behavior from the point of view of children and their parents in secondary school. The research was conducted at one of the most renowned village primary schools. The results of the questionnaire survey and its evaluation are presented in the practical part of this work. In the theoretical part, terms such as aggression, bullying and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Romana Divošová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šnajdrová, Nikola. Šikana a jiné formy násilného chování z pohledu dětí a jejich rodičů. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika