Theses 

Prevence kyberšikany z pohledu školních metodiků prevence. – Kristýna POSPÍŠILÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristýna POSPÍŠILÍKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence kyberšikany z pohledu školních metodiků prevence.

Anotace: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické (přehled poznatků) a praktické (metodika). Teoretická část je zaměřena na vytvoření přehledu poznatků o kyberšikaně. Praktická část je postavena na výzkumu informovanosti a realizaci prevence kyberšikany z pohledů školních metodiků prevence. Výzkum byl prováděn na základě rozhovorů a jejich následným vyhodnocením za pomoci sestavení grafických schémat.

Abstract: The thesis is divided into two parts a theoretical part (a list of findings) and a practical part ( methodology). Theoretical part is focused to create an overview of basic knowledge of cyberbullying. The practical part is built on the research of cyberbullying awareness and the realization of cyberbullying prevention from the school prevention methodologists point of view. The research was carried out through interviews and then followed by their evaluation with the help of diagrams.

Klíčová slova: kyberšikana, školní metodik prevence, prevence, oběť, agresor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214179 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILÍKOVÁ, Kristýna. Prevence kyberšikany z pohledu školních metodiků prevence.. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:33, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz