Kateřina Bílková

Bakalářská práce

Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice

Hazardous Chemical Substances and Preparations in Czech Republic
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce stručně shrnuje problematiku nebezpečných chemických látek, která je obsahem řady legislativních norem. Popisuje základní dělení nebezpečných chemických látek a obsahuje stručné informace o bojových chemických látkách. Dalším bodem teoretické části je označování obalů nebezpečných chemických látek a označování těchto látek při přepravě po silnících nebo železnicích …více
Abstract:
The theoretical part of the bachelor thesis briefly summarizes the problematics of hazardous chemical substances, which are contain in a range of legal rule. It describes basic categorization of hazardous chemical substances and it contains brief information about chemical warfare agents. The theoretical part also includes labelling of hazardous chemical substances and their labelling during the road …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bílková, Kateřina. Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe