Nina MUJEZINOVIC

Bakalářská práce

The importance of non-verbal communication in business

The Importance of Non-Verbal Communication in Business
Abstract:
In theoretical part, non-verbal communication is defined as the most important form of communication. With my research I verify the importance of non verbal communication in business and demonstrate how to get the best from it for successful negotiations, business meetings, and public speaking and job interviews. Practical part is done by administering written questionnaires, using e-mail questionnaires …více
Abstract:
Teoretická část mojí práce pojednává o neverbální komunikaci a definuje ji jako nejdůležitější formu komunikace. Tato práce také demonstruje způsoby neverbální komunikace nutné pro dosažení úspěchu v jednání, obchodních schůzkách, veřejných projevech a pracovních pohovorech. Praktická část práce je pak zaměřena na výzkum, jímž byla dokázána důležitost nonverbální komunikace v obchodním jednání. Výsledky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19674

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Burešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUJEZINOVIC, Nina. The importance of non-verbal communication in business. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe