Bc. Karolína Hlaváčková

Bakalářská práce

Počáteční komunikace slyšící matky s neslyšícím dítětem a její další rozvíjení do předškolního věku

The initial communication between hearing mother and deaf child and its other development to preschool age
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice prvotní komunikace dítěte s těžkým sluchovým postižením s jeho slyšící matkou, a dalšího rozvíjení jeho komunikace. První, teoretická část práce pojednává o prvotní komunikaci slyšící matky s neslyšícím dítětem a o tom, jak se komunikace v rodině změní a přizpůsobí dítěti se sluchovým postižením. Druhá, teoretická část práce nastíní, co je český znakový jazyk …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the issue of the initial communication of children with severe hearing impairment with their hearing mothers and to further development of their communication. The first theoretical part covers the topic of the initial communication of a hearing mother with her deaf child and how communication is changed and adjusted to a child with hearing impairment. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta