Eva KŘÍŽOVÁ

Bachelor's thesis

Terapeutická komunita jako nástroj léčby drogových závislostí se zaměřením na ženy a matky s dětmi

Therapeutic Community as an Instrument of Drug Addiction Treatment, Focused on Women and Mothers with Children
Abstract:
Práce se zabývá problematikou žesnkého abusu drog a specifiky negativních doprovodných dopadů závislosti. Snaží se přiblížit poměrně novou oblast v drogové problematice a to způsob léčby závislých matek společně s jejich dětmi.
Abstract:
The study deals with the issue of women´s drug abuse and the spcifics of incidental negative impacts of non-alcoholic drug addiction on women as well as the specifics of their treatment. The study also tries to depcit a relatively new sphere in the drug issue which is the way of treatment of addcted mothers together with their children.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2007
Accessible from:: 26. 4. 2007
Identifier: 9318

Thesis defence

 • Date of defence: 7. 6. 2007
 • Supervisor: Mgr. Jana Šimečková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘÍŽOVÁ, Eva. Terapeutická komunita jako nástroj léčby drogových závislostí se zaměřením na ženy a matky s dětmi. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2007 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Social Care / Social and Charity Work

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses zl97r6 zl97r6/2
21/8/2009
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
21/8/2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.