Kristýna FRANZOVÁ

Bakalářská práce

Řízení času a nebezpečí prokrastinace při vysokoškolském studiu

Time management and the danger of procrastination in higher education
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na time management u vysokoškolských studentů a jejich sklony k prokrastinačnímu chování. Práce obsahuje 3 hlavní kapitoly a několik podkapitol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části je popsán pojem time management, vnímání času, historie a vývoj time managementu, plánování a techniky řízení času. Druhá kapitola …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on time management of college students and their tendency to procrastinate. The thesis contains three main chapters and several subchapters. The work has practical and theoretical part. The first chapter of the theoretical part describes the concept of time management, time perception, history and development of time management, planning and time management techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANZOVÁ, Kristýna. Řízení času a nebezpečí prokrastinace při vysokoškolském studiu. Cheb, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management