Bc. Oliver Kalianko

Diplomová práce

Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele

Contract for work under construction from the perspective of contractor
Anotace:
Tato diplomová práce, jak již můžeme vidět v názvu, věnuje pozornost smlouvě o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele. Pro úplný začátek budete obeznámeni s historickým exkurzem, ve kterém se dozvíte o vývoji obchodního práva jako takového, ale především v něm zakomponované právě smlouvy o dílo od jejího počátku, která sahá až do Mezopotámské říše, až do současnosti. Dále se práce zabývá současnou …více
Abstract:
This thesis, as we can see in the title, pays attention to the contract for work under the construction from the perspective of the contractor. To get you started, you will be acquainted with a historical excursion in which you will learn about the development of commercial law as such, but above all the contracts for work from its inception, dating back to the Mesopotamian Empire, to the contemporaneity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty podnikání