Bc. Radek Langr, DiS.

Bachelor's thesis

Sociální sítě - využití v praxi (case studies)

Social Networking - Use in Practice (case studies)
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na přehled sociálních sítí, jejich charakteristiku a v některých případech na pojetí sítí jako marketingového nástroje nebo jejich komerční využití. Práce má přinést informace o vývoji sociálních sítí, které sociální sítě jsou a byly používány v České republice a jaká je jejich budoucnost. Teoretická část je zaměřena na přehled a charakteristiku zmíněných sociálních sítí …more
Abstract:
This thesis focuses on an overview of social networks, their characteristics and in some cases, the concept of networking as a marketing tool or for commercial use. The thesis is to bring information about the development of social networks and which social networks are and were used in the Czech Republic and what is their future. The theoretical part is focused on an overview and characteristics of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 3. 2012
  • Supervisor: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Aleksandar Antonovič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS