Bc. Miroslava Sýkorová

Bakalářská práce

Analýza vzdelávacieho trhu na Slovensku a možnosti uplatnenia sa v bankovom sektore

Analysis of education market in Slovakia and opportunities of banking sector
Abstract:
The goal of this bachelors thesis is to analyze the educational process in Slovakia, its application to the banking market and to compare employee hiring conditions at selected banks. The thesis is arranged in four chapters. The first chapter characterises the educational market in Slovakia and organisation of the schooling system as well as informal further education as part of life-long learning …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vzdelávací proces na Slovensku, jeho uplatnenie sa na bankovom trhu a porovnanie podmienok prijatia zamestnancov vo vybraných bankách. V nadväznosti na cieľ je práca spracovaná v štyroch kapitolách. Prvá kapitola charakterizuje vzdelávací trh na Slovensku, organizáciu školského systému, vrátane neformálneho vzdelávania, ako súčasti celoživotného vzdelávania. Druhá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlasta Klačanská
  • Oponent: RNDr. Iveta Molnárová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management