Kristýna Sigmundová

Bakalářská práce

Poštovní služby poskytované Českou poštou ve městech Přerov a Prostějov

Postal services provided by the Czech Post in the towns of Přerov and Prostějov
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapování poštovních služeb a trhu s poštovními službami s orientací na města Přerov a Prostějov. Součástí práce je analýza nabízených služeb České pošty s.p. a jejich logistické aspekty. Na služby České pošty s. p., poskytované ve městech Přerov a Prostějov je nahlíženo z pohledu 7S. Pomocí výsledků získaných ze SWOT analýzy jsou zhodnoceny poskytované služby České pošty …více
Abstract:
Aim of this bachelor thesis is mapping of delivery services and it's market oriented on cities Přerov and Prostějov in Czech republic. An analysis of services provided by Česká pošta s.p. and it's logical aspects is enclosed. The 7S framework is applied on Česká pošta s.p. services provided in Prostějov and Přerov. These services are evaluated using results of SWOT analysis including improvement suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Hana Neradilová
  • Oponent: Ing. Karla Jurásková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.