Mgr. Hana Kudličková

Bakalářská práce

Současné možnosti inzulínové terapie onemocnění diabetes mellitus

Current possibilities of insulin therapy of diabetes mellitus
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje žákům s onemocněním diabetes mellitus 1. typu. V první kapitole se zabývá podstatou onemocnění, jeho léčbou a komplikacemi. Druhá kapitola s názvem Žák s diabetem ve výchovně-vzdělávacím procesu se zabývá osobností nemocného, jeho vzděláváním a k vzdělávání se vztahující legislativou. Třetí praktická kapitola Inzulínové terapie a jejich vliv na denní režim diabetika zkoumá …více
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to pupils with diabetes mellitus type 1. The first chapter is dedicated to causation of the disease, its treatment and complications. The second chapter named The pupil with diabetes mellitus in proces of education is dedicated to pupil´s personality, his education and legislative. Third practical chapter focuses on insulin therapy and influence to the diabetic child´s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta