Bc. Zdenek Špaček

Bakalářská práce

Dodržování hygieny rukou při převazech invazivních vstupů

Hand hygiene complience in catheter dresing change
Anotace:
Bakalářská práce je složena ze dvou částí (teoretické a empirické). Teoretická část pojednává o nozokomiálních nákazách, hygieně rukou, centrálních žilních katétrech a periferních žilních katétrech. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, při kolika procentech převazů je postup prováděn správně. Dalším cílem bylo zjistit, ve kterých ze sledovaných bodů se nejčastěji chybuje. Výzkumná část je věnována …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis was to evaluate adherence of the middle medical staff to the hand hygiene standards during dressing changes for invasive catheters. It consists of two parts (theoretical and empirical). In the theoretical part, issues of hand hygiene, nosocomial infections, and central and peripheral vein catheters are discussed. The empirical part involves data analysis and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jiřina Večeřová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta