Mgr. Michal Žůrek

Diplomová práce

Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu

The Police of the Czech Republic, Its Characteristic Features and Its Status in the System of State Security Administation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na základní popis bezpečnostní správy v České republice. Blíže se zabývá jednou z bezpečnostních složek, a to Policií České republiky. Obsahuje popis vývoje, postavení a místo Policie České republiky v bezpečnostní správě České republiky. Součástí práce je nastínění problémů, které přináší současná právní úprava. Nechybí ani pohled de lege ferenda na možné řešení současných …více
Abstract:
The thesis is focused on the basic description of the safety management in the Czech Republic. Focuses on one of the security forces, the police and the Czech Republic. It contains a description of the development, status and place of the Police of the Czech Republic in the Security Administration of the Czech Republic. Part of this work is to outline the challenges posed by the current legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta