Theses 

Volnočasové pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ – Kateřina Pospíchalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Angličtina, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Kateřina Pospíchalová

Diplomová práce

Volnočasové pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ

Free Time Movement Activities for Young Learners

Anotace: Diplomová práce se zabývá volnočasovou pohybovou aktivitou u dětí na prvním stupni základních škol. Cílem práce je průzkum a analýza volnočasových pohybových aktivit u dětí na 1. stupni ZŠ. Zvolenou lokalitou byl Turnov. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s problematikou. V praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření z průzkumu volby pohybové aktivity. Získaná data uvádějí současný postoj žáků prvního stupně základních škol k volnočasovým pohybovým aktivitám. Dále je zmapována aktuální situace nabídky volnočasových pohybových aktivit v Turnově. Výsledky ukazují preference žáků k volbě pohybových aktivit a možnost jejich realizace. Z analýzy volnočasových pohybových aktivit stanovujeme doporučení pro organizace zabývajícími se volnočasovými aktivitami v Turnově.

Abstract: The diploma thesis deals with leisure-time physical activity among children from primary schools. Its aims are survey and analysis of leisure-time physical activities among young learners in the Turnov area. The theoretical part defines terms related to the issue. The practical part presents the quenstionnaire results of physical activity choices. The acquired data indicate the current attitude of primary learners to leisure-time physical activities in Turnov. The results show that pupils prefer the physical activities and the possibility of their implementation. Based on the analysis of leisure time physical activities we establish recommandations to organizations dealing with leisure-time physical activities.

Klíčová slova: pohybová aktivita, volný čas, první stupeň ZŠ, inaktivita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Kupr

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26934 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Pospíchalová, Kateřina. Volnočasové pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:43, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz