Kateřina Pospíchalová

Diplomová práce

Volnočasové pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ

Free Time Movement Activities for Young Learners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volnočasovou pohybovou aktivitou u dětí na prvním stupni základních škol. Cílem práce je průzkum a analýza volnočasových pohybových aktivit u dětí na 1. stupni ZŠ. Zvolenou lokalitou byl Turnov. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s problematikou. V praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření z průzkumu volby pohybové aktivity. Získaná data …více
Abstract:
The diploma thesis deals with leisure-time physical activity among children from primary schools. Its aims are survey and analysis of leisure-time physical activities among young learners in the Turnov area. The theoretical part defines terms related to the issue. The practical part presents the quenstionnaire results of physical activity choices. The acquired data indicate the current attitude of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014
Zveřejnit od: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Kupr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíchalová, Kateřina. Volnočasové pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Angličtina, Učitelství pro 1. stupeň základní školy