Bc. Ondřej Vaculík

Master's thesis

Analýza mitogenomu pomocí metod NGS

Analysis of mitogenome using NGS methods
Abstract:
Mitochondriální DNA je díky svým vlastnostem velmi důležitým genetickým markerem ve zkoumání lidské minulosti. Výzkum mitogenomu tradičně spočíval v sekvenování hypervariabilních regionů pomocí Sangerova sekvenování. Výpovědní hodnota tohoto typu analýz je však omezena krátkou délkou hypervariabilních oblastí. Bylo zjištěno, že až 70 % sekvenční variability se u některých haploskupin nachází v kódujícím …more
Abstract:
By its properties, mitochondrial DNA is a very significant genetic marker in the exploration of the human past. Mitogenome research was traditionally based on the sequencing of hypervariable regions with Sanger sequencing. However, the notice value of this kind of analyses is restricted by the short length of these regions. It has been found out that up to 70 % of the sequence variability lies in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Special Biology