Kristina Šandová

Bakalářská práce

Deskripce vybraných jevů týmové spolupráce v oddílových radách skautských oddílů

Description of selected phenomenona of teamwork in the scout councils of scout troops
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá popisem fenoménu týmové spolupráce v podmínkách skautského hnutí. Teoretická část se snaží komplexně zanalyzovat vybrané jevy týmové spolupráce a aplikuje je na činnost oddílových rad. Současně je v práci zahrnuto terénní šetření zaměřené na zjištění postojů aktivních skautů k týmové spolupráci v jejich oddíle. Na základě poznatků byl vytvořen teoretický ideální model …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on description of the phenomenon of teamwork in conditions of the Scout Movement. The theoretical part is trying to comprehensively analyze the selected elements of teamwork and applies them on functioning of the troop council. Simultaneously, the work includes the field research aimed at detecting attitudes of scouts to team work in their troop. Based on theoretic fact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
 • Vedoucí: Radek Hanuš
 • Oponent: Rudolf Rozsypal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2010 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses znwhry znwhry/2
9. 9. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
9. 9. 2010
Nejezchleba, O.
10. 9. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.