Petra HULOVÁ

Diplomová práce

Správní delikty se zaměřením na správu stavební

Administrative Offences, with Respect to Building Law
Anotace:
Diplomová práce se věnuje správním deliktům se zaměřením na správu stavební. Cílem této kvalifikační práce je pojednání o členění správních deliktů, o jejich jednotlivých znacích v obecné rovině a následné aplikaci na správu stavební. Ve správě stavební nalézáme úpravu jednak přestupků, smíšených deliktů, ale i deliktů disciplinárních a pořádkových. Dále obsahuje pojmy stavebního zákona, které souvisejí …více
Abstract:
Thesis is dedicated to administrative wrongs/regulatory offences with a focus on the construction administration. The aim of this qualification thesis is a treatise on the division of administrative wrongs/regulatory offences, their individual characters in general, and (on) subsequent application on construction administration. In the construction administration, there is an adjustment of offences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 26. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
 • Vedoucí: JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HULOVÁ, Petra. Správní delikty se zaměřením na správu stavební. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses znz7b0 znz7b0/2
26. 3. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.