Josef STRAKA

Diplomová práce

Správní delikt na úseku správy stavební

Administrative Violation of Law in the Department of Building Administration
Anotace:
Tato publikace se zabývá problematikou správních deliktů na úseku správy stavební. Proto jsou v ní zahrnuty poznatky jak z práva stavebního, tak ze správního práva trestního. Je zde upozorněno především na některé případy veřejnoprávních sankcí, k nimž může dojít při realizaci stavebních záměrů. Rovněž jsou uvedeny některé zvláštnosti a nejčastější problémy, které přitom vznikají. Z formálního hlediska …více
Abstract:
The main focus of this publication is an Administrative Violation of Law in the Department of Building Administration. Therefore it contains the knowledges from the building law, just as from the infractions law. There is emphasis to the cases of public penalties which are based on realization of the building projects. Some specialities and most frequent issues are mentioned as well. Formally is there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2012
Zveřejnit od: 14. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Dalimila Gadasová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKA, Josef. Správní delikt na úseku správy stavební. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u1gxhf u1gxhf/2
5. 6. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.