Bc. Dominik Štursa

Bachelor's thesis

Návrh a realizace výukového modelu Magnetická levitace

Design and implementation of education model Magnetic levitation
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá řešením problému regulace systému magnetické levitace a návrhem a realizací laboratorního systému magnetické levitace. V práci jsou rozebrány základní teoretické principy, pro lepší pochopení dějů v elektromagnetických obvodech. Nedílnou součástí práce je i základní přehled metod používaných pro dosažení magnetické levitace. U metody elektromagnetické levitace (EMS) jsou …more
Abstract:
The bachelor thesis is oriented to finding a solution of regulation for magnetic levitation system and implementation of educational magnetic levitation model. In work are discussed basic theoretical principles of magnetism. Next point of thesis is collecting of information about already existing implementations of electromagnetic suspension. The next thing is about analyzing of used electromagnet …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Libor Havlíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štursa, Dominik. Návrh a realizace výukového modelu Magnetická levitace. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Process Control