Ing. Kyrylo Shchetinin

Diplomová práce

Finanční krize a příčiny jejich vzniku

Financial crises and their causes
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Finanční krize a příčiny jejich vzniku“ je analýza, zhodnocení a vzájemné porovnání hlavních příčin finančních krizí od 20. století. První část práce je zaměřena na teoretický popis fungovaní a strukturu finančních trhů s uvedením možných typů jejich selhání a posouzení nesporného vlivu globalizace na vývoj světových ekonomik a definici kladů a záporů samotné globalizace …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Financial crises and their causes” is the analysis, evaluation and mutual comparison of the main causes of financial crises from the 20th century. The first part of the thesis focuses on a theoretical description of the financial markets functioning and structure, indicating the possible types of their failures and examination of the indisputable influence of globalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Hana Bartušková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Elena Láncošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta