Mgr. Jana Cabadajová

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Abstract:
This diploma thesis deals with the sexual deliquency issues, offenders of these sexual offences and the occurence of sexual criminality in the Czech Republic with focus on the chosen region, that is in my case region Juhomoravský kraj. I have divided the text of the thesis into teoretical and practical-application part. The first chapter of its theoretical part is devoted to human sexuality as a necessary …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou sexuálnej delikvencie, páchateľmi týchto trestných činov a výskytom mravnostnej kriminality v Českej republike so zameraním na vybraný región, ktorým v mojom prípade je Juhomoravský kraj. Text práce som rozdelila na teoretickú a prakticko-aplikačnú časť. V prvej kapitole teoretickej časti sa venujem ľudskej sexualite ako nevyhnutnej súčasti nášho života …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo