Theses 

Nezaměstnanost na Strakonicku – Ing. Milan Hlinka, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Ing. Milan Hlinka, DiS.

Diplomová práce

Nezaměstnanost na Strakonicku

Unemployment in Strakonice

Anotace: Na trhu práce dochází k nezaměstnanosti, jestliže existují lidé, kteří byly ochotni při existující úrovni mezd pracovat, ale nemohou nalézt práci. Podle oficiální definice je nezaměstnaný ten kdo nepracuje a kdo čeká že bude opět do práce povolán. Nezaměstnanost je problém celospolečenský a v době dnešní ekonomické krize stále více aktuální. V České republice se dotýká 352 tisíc lidí a na Strakonicku přes 2340 osob. Snížení nezaměstnanosti je jedním z hlavních úkolů makroekonomické politiky našeho státu. Stát reguluje nezaměstnanost pomocí státní politiky zaměstnanosti (a to jak aktivní tak pasivní politikou), která vychází ze zákona o zaměstnanosti. Jedním z důležitých faktorů snížení nezaměstnanosti vidím v rozvoji průmyslových zón, které jsou od roku 1998 podporovány z dotačních programů České republiky a fondů Evropské unie. Průmyslové zóny v České republice jsou v porovnání se zahraničními zkušenostmi v počáteční fázi svého vývoje.

Abstract: Auf dem Arbeitsmarkt können wir über die Arbeitslosigkeit sprechen, wenn die Leute bei dem existierenden Niveau des Lohnes dienstbereit sind und gleichzeitig, wenn die keine Arbeit finden können. Gemäß der offiziellen Definition ist der Arbeitslose jeder Mensch, der keine Arbeit führt aus, und der die Rückkehr in die Arbeit erwartet. Die Arbeitslosigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und ist in den gegenwärtigen Zeiten der ökonomischen Krise immer mehr aktueller. In der Tschechischen Republik betrifft 352 Tausend Leute und im Kreis Strakonicko mehr als 2340 Leute. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist eine von den allgemeinen Aufgaben der makroökonomischen Politik unseres Staates. Der Staat reguliert die Höhe der Arbeitslosigkeit mithilfe der Staatspolitik der Beschäftigung (und zwar mithilfe der aktiven und passiven Politik), welche aus dem Gesetz über die Beschäftigung geht aus. Ein von den wichtigsten Faktoren des Rückganges der Arbeitslosigkeit sehe ich in der Entwicklung von Gewerbegebieten, welche seit dem Jahr 1998 durch das Dotationsprogramm der Tschechischen Republik und den Fonds der Europäischen Union unterstützt sind. Die Gewerbegebiete in der Tschechischen Republik sind im Vergleich mit den ausländischen Erfahrungen in der ersten Phase seiner Entwicklung.

Klíčová slova: nezaměstnanost, průmyslová zóna, úřad práce, recese, ekonomická krize, transformace, investor, lokalita, ekonomický rozvoj, analýza, Erwerbslosigkeit, Gewerbegebiet, Arbeitsamt, Rezession, ökonomische Krise, Transformation, Lokalität, ökonomischer Aufstieg, Analyse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz