Bc. Eliška Dorňáková

Diplomová práce

Bilanční recese a stock-flow konzistentní modely

Balance sheet recession and stock-flow consistent models
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Bilanční recese a stock-flow konzistentní modely je interpretace finanční a dluhové krize v eurozóně pohledem teorie bilanční recese. Dále za využití aparátu stock-flow konzistentního modelování je vytvořen model pro dvě ekonomicky otevřené země eurozóny, které čelí bilanční recesi. První část práce se zabývá popisem eurozóny a dluhové krize, kterou země procházely. Dále …více
Abstract:
The aim of diploma thesis Balance Recession and Stock-Flow Consistent Models is to interpret the financial and debt crisis in the eurozone from the perspective of balance sheet recession theory. Furthermore, using a stock-flow consistent modeling model, a model is created for the two economically open Eurozone countries facing a balance-sheet recession. The first part deals with the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika / Hospodářská politika