Mgr. Juraj Duráni

Bakalářská práce

Generování stromů ze závislostního grafu syntaktické analýzy

Generating trees from dependency graph resulting from syntactic analysis
Abstract:
This thesis deals with effective generating of all trees from the dependency graph in parser Synt, which is developing at Faculty of Informatics Masaryk University. At first, the syntactic analysis of nature language, phrase-structure and dependency trees are briefly described in this thesis. The following part describes the system Synt and its part related to dependent syntax. Subsequently, two approaches …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá efektívnym vygenerovaním všetkých stromov zo závislostného grafu v rámci syntaktického analyzátora Synt vyvíjaného na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity. V práci je najskôr stručne opísaná syntaktická analýza prirodzeného jazyka, zložkové a závilostné stromy. Nasleduje priblíženie systému Synt a časti vzťahujúcej sa k závislostnej syntaxy. Ďalej sú popísané a zhodnotené …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka