Bc. Klaudie Gottwaldová

Bakalářská práce

Deník vděčnosti jako prevence syndromu vyhoření v pedagogické profesi

Gratitude diary as a burn-out syndrome prevention method in the teaching profession
Anotace:
Teoretická část této práce se zabývá syndromem vyhoření ve vztahu k učitelské profesi, jeho projevy, průběhem, způsobem měření a prevencí. Zároveň se zaměřuje na fenomén vděčnosti a možnosti využití intervenčních metod vděčnosti ke zlepšení duševního zdraví učitelů. Praktická část této práce měla za cíl zmapovat míru syndromu vyhoření u učitelů českých základních škol, středních škol a gymnázií a porovnat …více
Abstract:
The theoretical part of this work deals with the burnout syndrome in relation to the teaching profession, its symptoms, dynamic course, methods of measurement and prevention. Concurrently this work deals with the phenomenon of gratitude and the possibility of using gratitude intervention methods to improve the health of teachers. The practical part of this work aimed to map the level of burnout syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Stroupková
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie