Theses 

Charakteristika verbální a neverbální komunikace moderátorky v pořadu Máte slovo – Kamila DONÁTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kamila DONÁTOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika verbální a neverbální komunikace moderátorky v pořadu Máte slovo

Characteristics of Verbal and Nonverbal Communication of the "Máte slovo" TV Show's Host

Anotace: Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat verbální a neverbální komunikaci Michaely Jílkové moderující televizní pořad Máte slovo. Součástí práce je hodnocení zdvořilosti projevu moderátorky a posouzení, do jaké míry plní požadavky kladené na tuto profesi. Pro splnění cíle práce byl vybrán jeden díl pořadu, a to Elektronická evidence tržeb. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje termíny související s tématem naší práce. Je zde také představen pořad Máte slovo a osobnost moderátorky. Praktická část hodnotí projev podle následujících kritérií: celkový vzhled a jeho vliv na pořad, jazykové a nejazykové prostředky při předávání slova, vyjadřování nesouhlasu, chování ve vypjatých situacích a hádkách, způsoby přerušování řeči diskutujících a chování moderátorky při nemluvení. V rámci hodnocení nalézáme užité verbální a neverbální komunikační prostředky při reakcích moderátorky na situace v diskusi.

Abstract: This Bachelor thesis aims to analyse verbal and non-verbal communication of Michaela Jílková, the host of TV show Máte slovo. One of the objectives is also to assess the extent to which the host satisfies the necessary requirements of such profession. The courtesy of the speech is, considered too. To achive the aim of the thesis, one episode of the show, namely Elektronická evidence tržeb, was selected. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In theoretical part, the terms related to the topic of the thesis are defined. In addition, the TV show Máte slovo and the personality of M. Jílková is presented. In practical part, the host's speech is evaluated according to the following criteria: overall look and its influence on the show, linguistic and non-linguistic means of giving the floor, expressing disagreement, behavior in strained situations and argues, manners of speech interruptions, and behavior when not-talking.

Klíčová slova: Verbální a neverbální komunikace, moderátor, diskuse, zdvořilost, komunikační prostředky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=180125 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DONÁTOVÁ, Kamila. Charakteristika verbální a neverbální komunikace moderátorky v pořadu Máte slovo. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz