Veronika Černá

Bakalářská práce

Magie a magické myšlení v životě člověka: Antropologická analýza magického myšlení u moderní společnosti

Magic and Magical Thinking in Human Life: Anthropological Analysis Magical Thinking in Modern Society
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá projevy magie a magickým myšlením v každodenním životě lidí. Práce staví především na pojetí magie podle J. G. Frazera. Na konkrétních příkladech z našich běžných každodenních dnů je demonstrována přítomnost magie v současnosti.
Abstract:
My bachelor thesis is about magic. Mainly I describe manifestation of magic and magical thinking in our ordinary life. My thesis involves the magic concept according to Mr. J. G. Frazer. I concentrated on the specific examples from our daily ordinary life. These examples includes the reality of magic in our present life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014
Zveřejnit od: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černá, Veronika. Magie a magické myšlení v životě člověka: Antropologická analýza magického myšlení u moderní společnosti . Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / český jazyk - humanitní studia