Mgr. Milan Zachrdla, Ph.D.

Doctoral thesis

Structure and dynamics of subunits determining specificity of bacterial RNA polymerase

Structure and dynamics of subunits determining specificity of bacterial RNA polymerase
Anotácia:
RNA polymeráza (RNAP) je klíčový enzym při syntéze RNA, která katalyzuje transkripci. Pro efektivní funkci je RNAP a její specificita regulována interakcemi s dalšími podjednotkami. V této práci jsme se zaměřili na podjednotky určující specificitu RNAP z Gram-positivní bakterie Bacillus subtilis. Delta podjednotka RNAP je unikátní protein vyskytující se pouze u Gram-pozitivních bakterií a je příkladem …viac
Abstract:
RNA polymerase (RNAP) is a key enzyme in RNA synthesis catalyzing transcription. For efficient function the RNAP and its specificity has to be regulated via interactions with additional subunits. In this thesis, we focused on subunits determining specificity of RNAP from Gram-positive Bacillus subtilis. The delta subunit of RNAP is a unique protein, present only in Gram-positive bacteria. The delta …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2017
  • Vedúci: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Robert Konrat, prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta