Venuše FIRSTLOVÁ

Bakalářská práce

Etika v sociálních službách pro seniory

Ethics in social services for senior
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku etiky v sociálních službách pro seniory. Jejím hlavním cílem je přiblížit základní pojmy z etiky, zaměřit se na etický kodex sociálních pracovníků, vztah profesní etiky a standardů kvality v sociálních službách. V další části se zaměřuje na etické zásady a pravidla dobré praxe a některá specifika v souvislosti s cílovou skupinou seniorů. V praktické části …více
Abstract:
Bachelor work is focused on ethics in social services for seniors. The main objectives is to introduce the basic concepts of ethics, focus on ethical codex of social workers, the relation of professional ethics and quality standards in social services. In the next section focuses on the ethical principles and rules of good practice and some specifics in relation to the target group of seniors. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikol Aková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIRSTLOVÁ, Venuše. Etika v sociálních službách pro seniory. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.