Petra ŠILPOCHOVÁ

Bakalářská práce

Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students

Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students
Abstract:
Tato bakalářská práce se nazývá Komparativní analýza českého a amerického vzdělávacího systému: Analýza provedená prostřednictvím průzkumu studentů. Jak naznačuje název, tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a vývojem českého a amerického vzdělávacího systému. Hlavní záměr práce je nabídnout všeobecný přehled českého a amerického vzdělávání.
Abstract:
This bachelor thesis is called Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students. As the title indicates this bachelor thesis deals with comparison and development of Czech and American educational system. The main purpose of the thesis is to provide general view of Czech and American education.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠILPOCHOVÁ, Petra. Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/