Bc. Ladislav Jalový

Diplomová práce

Vzdělávání osob ve výkonu trestu

Education of sentenced prisoners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výchovným vzděláváním osob ve výkonu trestu. V dané problematice jsem analyzoval jaký vliv, způsoby a profese jsou přítomny při resocializaci osob ve výkonu trestu. Jaké aktivity v programu zacházení jsou a které jsou nejvyužívanější. Jako další věcí pro objasnění je hodnotový žebříček odsouzených. Dalším záměrem bylo vytvořit aktivitu do programu zacházení. Jako výzkumný …více
Abstract:
The thesis deals with educational training people in prison. In this issue I analyzed what impact, ways and professions present social rehabilitation of sentenced prisoners. What activities are in the treatment program and which are most frequently used. Like other things to clarify the scale of values convicted. Another aim was to create activity in the treatment program. As a research element was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta