Silvie BLAHNÍKOVÁ

Master's thesis

Žena ve vedoucí pozici

Woman in leadership
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice týkající se žen ve vedoucí pozici, konkrétně jejich karierního postupu a bariér s ním souvisejících. Celá řada překážek, které znesnadňují ženám cestu k profesnímu vrcholu je založena především na předsudcích a stereotypech, které jsou ve společnosti hluboce zakořeněny. Pracovní trh vyhovuje mužům lépe, tudíž chce-li se žena stát úspěšnou manažerkou, musí být …more
Abstract:
The thesis deals with a subject matter concerning women in leadership, specifically their career path and barriers related to it. Most obstacles that make women´s career development more difficult are based especially on prejudices and stereotypes which are deeply established in the society. Labour market seems to be more suitable for men thus if the woman wants to became a successful manager she must …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLAHNÍKOVÁ, Silvie. Žena ve vedoucí pozici. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / AJ-Ps