Bc. Markéta Sedláčková

Diplomová práce

Genderové nerovnosti na trhu práce

Gender Inequality in the Labor Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá genderovými nerovnostmi na trhu práce, faktory ovlivňujícími její vznik a bojem s ní. V prvních kapitolách jsou obsaženy definice základních pojmů, jako jsou diskriminace, rovnost, genderová nerovnost a odkazy na právní řád a jeho řešení. Dále jsou v práci rozebrány faktory ovlivňující postavení žen na trhu práce, nerovné postavení žen z důvodů mateřství a rodičovství a také …více
Abstract:
The thesis deals with gender inequality in the labor market, factors influencing its formation and struggle with it. The first chapters contain definitions of basic terms such as discrimination, equality, gender inequality and references to the rule of law and its solution. The work analyzes not only the factors affecting the status of women in the labor market but also the unequal position of women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta