Silvie BLAHNÍKOVÁ

Master's thesis

Žena ve vedoucí pozici

Woman in leadership
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje problematice týkající se žen ve vedoucí pozici, konkrétně jejich karierního postupu a bariér s ním souvisejících. Celá řada překážek, které znesnadňují ženám cestu k profesnímu vrcholu je založena především na předsudcích a stereotypech, které jsou ve společnosti hluboce zakořeněny. Pracovní trh vyhovuje mužům lépe, tudíž chce-li se žena stát úspěšnou manažerkou, musí být …viac
Abstract:
The thesis deals with a subject matter concerning women in leadership, specifically their career path and barriers related to it. Most obstacles that make women´s career development more difficult are based especially on prejudices and stereotypes which are deeply established in the society. Labour market seems to be more suitable for men thus if the woman wants to became a successful manager she must …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHNÍKOVÁ, Silvie. Žena ve vedoucí pozici. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / AJ-Ps