Pavlína HOŠŤÁLKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí

Nursing process for child patient with hereditary spherocytosis at home environment
Anotace:
Bakalářská práce se s názvem "Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje toto onemocnění, dále se zabývá edukací, ošetřovatelským procesem se zaměřením na dětského pacienta a ošetřováním v domácím prostředí. Praktická část se zabývá jedním konkrétním dětským pacientem s onemocněním …více
Abstract:
Bachelor thesis called "Nursing process for child patient with hereditary spherocytosis at home environment" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part characterizes the disease, it also deals with education, nursing process with a focus on the patient and treating child at home. The practical part deals with one particular child patient with the disease hereditary spherocytosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Loudová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŠŤÁLKOVÁ, Pavlína. Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s hereditární sférocytózou v domácím prostředí. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/