Denisa Matějčková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces o pacienta po transplantaci plic

Nursing Process in a Patient after Lung Transplantation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u pacienta po transplantaci plic. Hlavním cílem bakalářské práce je popis a analýza případu pacienta po transplantaci plic kvůli progresivnímu plicnímu onemocnění hospitalizovaného na jednotce intenzivní péče. Teoretická část se zabývá charakteristikou transplantace plic, kde je věnována pozornost na druhy transplantace plic, indikace a kontraindikace …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is the Nursing Process in a Patient after a Lung Transplantation. The main aim of this bachelor's thesis is to describe and analyse the case of a lung transplant patient who is hospitalised in an intensive care unit due to a progressive lung disease. The theoretical part deals with the characteristics of lung transplantation, where attention is paid to the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická