Eva Podivínská

Bakalářská práce

Hillary Clinton's Rhetoric in the US Presidential Campaign of 2016 as Compared with Campaign of 2008: A Linguistic Analysis

Hillary Clinton's Rhetoric in the US Presidential Campaign of 2016 as Compared with the Campaign of 2008: A Linguistic Analysis
Abstract:
This Bachelor thesis deals with analysis of Hillary Clinton's rhetoric during her presidential campaigns in 2008 and 2016. The theoretical part examines classical rhetoric, form rhetorical genres to cannons of rhetoric. Next, it focuses on rhetorical style and linguistics and the last chapter describes a political career of Hillary Clinton. Analytical part examines two types of Hillary Clinton's rhetoric …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rétoriky Hillary Clinton v průběhu prezidentských kampaní roku 2008 a 2016. Teoretická část se zabývá klasickou rétorikou, od rétorických žánrů po rétorická pravidla. Dále se zaměřuje na rétorický styl a lingvistiku a poslední kapitola popisuje politickou kariéru Hillary Clinton. Praktická část zkoumá dva druhy rétoriky Hillary Clintonové, a to její projevy …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Podivínská, Eva. Hillary Clinton's Rhetoric in the US Presidential Campaign of 2016 as Compared with Campaign of 2008: A Linguistic Analysis. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe