Bc. Lukáš Vlček

Bakalářská práce

Proces výstřelu a úsťový projev hlavňové palné zbraně

The process of a gunshot and muzzle operation of a barrel firearm
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozdělením hlavňových palných zbraní a jejich stručnou charakteristikou. V práci jsou představeny výbušniny jakožto základní prvek munice, jejich dělení a popis. Zmíněny a představeny jsou druhy a dělení munice, její konstrukce a vlivy působící během iniciace a pohybu střely hlavní až po opuštění střely hlavně. Dále se práce zabývá vnitřní balistikou, rovnicemi a vnitrobalistickými …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on dividing barrel firearms and their brief characteristic (into categories). The thesis introduces explosives as a basic element of munition, their division and specification. Included are also types and methods of dividing munition, their construction and influencing factors taking effect during activation and bullet movement until leaving the barrel. Another topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Komenda, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.