Bc. et Bc. Terezie Řánková

Master's thesis

Fenomén českého loutkářství v kontextu zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

The phenomenon of Czech puppetry in the context of the inscription on the UNESCO Representative List Intangible Cultural Heritage of Humanity
Anotácia:
Diplomová práce prezentuje fenomén loutkářství v České republice. Teoretická část se věnuje deskripci pojmu louka a loutkové divadlo a způsobu nahlížení z různých odborných směrů. Následný historický exkurz mapuje problematiku vývoje fenoménu loutkářství, se snahou postihnout vývoj loutkového divadla v co nejširší kulturní perspektivě. Na to navazuje pojednání o cestě českého loutkového divadla do …viac
Abstract:
This thesis presents the phenomenon of puppetry in the Czech Republic. The theoretical part is devoted to the description of the concept of puppet and puppet theater and research from different professional directions. The historical excursion maps the issue of the development of the phenomenon of puppetry, with an effort to capture the development of puppet theater in the possible cultural perspective …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta