Mgr. Helena Kopáčková

Diplomová práce

Využití prvků genetické metody čtení a metod kritického myšlení ve výuce ruského jazyka na 1. stupni ZŠ

Use of Elements of Genetic Method of Reading and Methods of Critical Thinking in Education of Russian at Primary School
Anotace:
Diplomová práce „Využití prvků genetické metody čtení a metod kritického myšlení ve výuce ruského jazyka na 1. stupni ZŠ“ pojednává o současné situaci ve vzdělávání na základních školách, o klíčových kompetencích, které vymezuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Popisuje genetickou metodu výuky čtení a psaní jako alternativní metodu k metodě doposud hojně využívané - metodě analyticko …více
Abstract:
Diploma thesis „Use of Elements of Genetic Method of Reading and Methods of Critical Thinking in Education of Russian at Primary School“ deals with present situation in education at primary schools, about key competencies, which are determinated by framework educational programme for basic education. Thesis describes genetic method of education of reading and writing as an alternative method to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Halina Cvrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy