Theses 

Výběr zaměstnanců se zaměřením na kompetence na trhu práce – Bc. Martina Opluštilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Martina Opluštilová

Diplomová práce

Výběr zaměstnanců se zaměřením na kompetence na trhu práce

Selecting of employees focused on their competencies on the labor market

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na definici, význam a třídění kompetencí jako součásti lidského kapitálu a dále pak na kompetenční modely a jejich zohledňování při výběru zaměstnanců. Popisuje možnosti výběru zaměstnanců a porovnává jejich využití za předpokladu, že se zaměstnavatel rozhodl pro výběr zaměstnanců i s ohledem na požadované kompetence pracovního místa. Cílem této práce je zjistit jaké byly a do jaké míry se promítaly požadavky na kompetence zaměstnavatelů Jihomoravského kraje u jimi nejčastěji vyhledávaných profesí v roce 2014. Výzkumnou metodou je sekundární analýza dat projektu, zabývajícího se využitím kvalitativního monitorování a prognózování trhu práce.

Abstract: The diploma thesis aims at definition, importance and classification of competencies as a part of human capital and also at competency models and taking these into an account during employee selection process. It describes possibilities of selecting employees and it compares usage of these possibilities in the case, which an employer has decided for selecting employees with a respect to required competencies of the job position. The goal of this thesis is to find out what were requirements on competencies of employers of Jihomoravský kraj by the most demanded professions in 2014. The used research method was a secondary analysis of data of a research dealing with usage of quality monitoring and predicting labor market.

Klíčová slova: lidský kapitál, kompetence, klíčové kompetence, měkké kompetence, obecné dovednosti, odborné dovednosti a znalosti, kompetenční model, výběr zaměstnanců, výběrový pohovor, assessment centre, dotazník, human capital, competencies, competences, behavioral competencies, skills, abilities, technical competencies, competency model, employee selection, selection interview, assessment center, questionnaire

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 06:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz